IV. ULUSLARARASI İLETİŞİM SEMPOZYUMU: DİJİTAL ÇAĞDA DEZENFORMASYON

 

ÖZET BİLDİRİ KİTAPÇIĞI YAYINLANMIŞTIR!

Değerli Araştırmacılar,

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından daha önce farklı tarihlerde düzenlenen sempozyumların devamı olarak IV. Uluslararası İletişim Sempozyumu: Dijital Çağda Dezenformasyon, sizlerin de destekleriyle 15 -17 Mayıs 2024 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Dijital çağda yeni medya ortamlarının gelişmesi, ciddi zararlara neden olabilen dezenformasyonun yayılmasını kolaylaştırmıştır. Metinsel, görsel ve işitsel olarak çoklu şekillerde sunulan dezenformasyon, ulusal ve küresel düzeyde önemli bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Sempozyum, dezenformasyonun gelişmesine olanak sağlayan başlıca teknolojik ve sosyopolitik faktörlerin yanı sıra dezenformasyon tehditlerini ve sonuçlarını verimli bir şekilde ele almak amacıyla düzenlenmektedir.

Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli konuşmacıların yer alacağı sempozyum, iletişim bilimleri alanının çok disiplinli olma özelliğini göz önünde bulundurarak, İletişim bilimlerinin yanı sıra Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimlerden akademisyenlerin katılımına açıktır.

Sempozyum dilleri Kırgızca, Türkçe, İngilizce ve Rusçadır. Sempozyumda sunulmuş olan bildirilerin tüm özetleri ISBN’li Sempozyum Bildirileri e-Kitabı’nda 14 Haziran 2024 tarihinde yayınlanacaktır. Sempozyum sonrası seçilen bildirilerin yazarları Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi ve Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne yönlendirilecektir.

Sizleri, 15–17 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dijital Çağda Dezenformasyon ana başlıklı IV. Uluslararası İletişim Sempozyumuna davet ediyoruz.

Son Özet Gönderim Tarihi: 25 Nisan 2024                                                                                              Kesin Kayıt Tarihi: 3 Mayıs 2024

Program Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024                                                                                     Tam Metin Gönderim Tarihi: 31 Mayıs 2024

 

Sempozyum Kitabının Yayınlanma Tarihi: 14 Haziran 2024

Komiteler

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay ÖZGÜL

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Uğur ÜNAL

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Erdoğan AKMAN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Niyazi AYHAN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Gökçe YOĞURTÇU

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Abdülhakim Bahadır DARI

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Venera NARİNOVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Regina CAMANKULOVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Meerim ARTIŞEVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gülzada STANALİEVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kanışay MUKTAROVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Banu ERDOĞAN ÇAKAR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Topçugül NARMAMATOVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Bakıtbek ORUNBEKOV

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Öğr. Gör. Kanıbek ÖMÜRBEKOV

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Öğr. Gör. Stambulbek MAMBETALİYEV

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Öğr. Gör. Marat ERGEŞOV

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Öğr. Gör. Nargiza MAMATKULOVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Öğr. Gör. Müslim ŞAHİN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Araş. Gör. Zeki OKYAY

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Araş. Gör. Camila ABDIMALİKOVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Ak. Uzm. Fahri TARHAN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Ayday İBRAYEVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Aynura CARMATOVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Turdukan KIŞTOOBAYEVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Tolkun BEKTURGAN KIZI

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Asan DJANTALİYEV

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Hayrulla RAHMATİLLA UULU

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Muhammed ÜLGER

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Amina Siljak JESENKOVIC

Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek

Prof. Dr. Bahadır KARİMOV

Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN

Türk Alman Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ekrem CAUSEVİC

Zagrep Üniversitesi, Hırvatistan

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Elif Asude TUNCA

Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Emine YAVAŞGEL

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erdem TAŞDEMİR

Trabzon Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fadıl HOCA

Başkurdistan Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Makedonya

Prof. Dr. Fayruza H. GARİPOVA

Başkurt Beşeri Bilimler Enstitüsü, Başkurdistan

Prof. Dr. Fevzi KASAP

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Flera Sagitovna SAYFULİNA

Kazan Federal Üniversitesi, Tataristan, Rusya

Prof. Dr. Galina MİŞKİNİENE

Vilnius University, Litvanya

Prof. Dr. Gülmira DJUNUŞALİYEVA

Boris Yeltsin Kırgız-Rus Slavyan Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. İrfan MORİNA

Priştine Üniversitesi, Kosova

Prof. Dr. İmperiyat HALİPAYEVA

Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Dağıstan, Rusya

Prof. Dr. Jarkınbike SULEYMANOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. K. Oya PAKER

Ege Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kadir CANÖZ

Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kanipaş KAYSANOVA

Muhtar Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Kazakistan

Prof. Dr. Karim MİRZAEV

Tebriz İslami Sanatlar Üniversitesi, İran

Prof. Dr. Kubra ALİYEVA

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan

Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mesut YÜCEBAŞ

Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Metin ERSOY

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK

İştip Gotse Delçev Üniversitesi, Makedonya

Prof. Dr. Metin IŞIK

Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nurettin GÜZ

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şahin MUSTAFAYEV

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı, Kazakistan

Prof. Dr. Suat GEZGİN

Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ümit ARKLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Vugar ALİYEV

Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr. Zakir AVŞAR

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cavit YAVUZ Ordu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Altın ASANOVA

Kusein Karasaev Bişkek Devlet Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Ayşe ÇATALCALI CEYLAN

Ege Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Caynagül SADIKBEK KIZI

İşenalı Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Edina SOLAK

Zenica Üniversitesi, Bosna Hersek

Doç. Dr. Elman CEFERLİ

Nahcivan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Konur Alp KOZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Oğuz GÖKSU

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Semiray YÜCEBAŞ

Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Şirin KOSTYÜK

Cusup Balasagın Kırgız Milli Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Yasemin KILINÇARSLAN

Uşak Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÇEVİK ERGİN

Sakarya Üniversitesi, Türkiye

 

İletişim

Adres:

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi, Cengiz AYTMATOV Kampüsü (Cal), 720038, Bişkek, KIRGIZİSTAN

E-Posta:

comsymposium@manas.edu.kg

Telefon:

+996 (312) 54 19 41-47