Проф., докт. Алпаслан Жейлан

Кыргызстан – ректор Кыргызско-Турецкого Университета “Манас”

Проф. Ибраев Алмаз

Первый проректор Кыргызско-Турецкого университета “Манас”